Kroplownik - co warto wiedzieć o tym sprzęcie? - kolaczkowice.pl

Kroplownik - co warto wiedzieć o tym sprzęcie?

Nowoczesne rolnictwo opiera się w coraz większym stopniu na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi, służących optymalizacji uzyskiwanych plonów, są kroplowniki. Co warto o nich wiedzieć?


Kroplowniki - podstawowe informacje o sprzęcie


We współczesnym rolnictwie coraz większa jest rola nawadniania kropelkowego. Jego zastosowanie niesie szereg korzyści dla osób, które zdecydują się na inwestycje w potrzebny do tego sprzęt. Nowoczesne kroplowniki umożliwiają podawanie roślinom ściśle wyliczonych dawek wody oraz substancji nawozowych. Dzięki temu uzyskujemy z jednej strony duże oszczędności materiałowe, z drugiej - unikamy ryzyka związanego z nieoptymalnym podlewaniem i nawożeniem (przesuszenie lub nadmiar wilgoci, przenawożenie lub niedobór składników odżywczych).


Kroplowniki umożliwiają również podawanie mieszanki nawozowej oraz wody bezpośrednio do bryły korzeniowej. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie strat tych substancji w wyniku parowania. Innym, korzystnym aspektem takiej formy opieki nad roślinami, jest uzyskanie wysokiej estetyki - unikamy na przykład brzydkich przebarwień na liściach, które mogą być efektem ich zetknięcia się z wodą lub substancjami zawartymi w nawozie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w uprawach roślin ozdobnych i kwiatów i może bezpośrednio przełożyć się na efekty finansowe uprawy.


Kroplowniki - gdzie znajdują zastosowanie?


Kroplowniki są niezwykle popularnym rozwiązaniem w uprawach szklarniowych. Jest to związane głównie z dążeniem do uzyskania wysokich efektów tak prowadzonych plantacji. Sprzęt, służący do bezpośredniego podawania ściśle odmierzonych dawek nawozu i wody, świetnie wpisuje się w działania, zmierzające do realizacji tego celu. Kroplownik pozwala uzyskać szybszy wzrost roślin oraz wyższe plony z jednostki powierzchni.


Równie częste jest zastosowanie kroplowników w wysokotowarowych sadach. Tutaj również liczy się efekt działania., lecz przy dużej powierzchni tego typu upraw nie bez znaczenia jest również eliminacja dużej części prac ręcznych. Przy zastosowaniu kroplowników nie ma konieczności pracochłonnego dostarczania wody i nawozów, co eliminuje koszty robocizny lub po prostu ogranicza czas, jaki właściciel sadu musi przeznaczyć na jego utrzymanie.

Słowa kluczowe:kroplowniki,