ZASADY RUCHU ZNAMY, UŚMIECHNIĘTE BUZIE MAMY.

W dniu 24.09 .2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego zostały wprowadzone  w tematykę zasad ruchu drogowego. Głównym celem było:

*kształtowanie postaw i zachowań właściwego przestrzegania zasad ruchu drogowego,

*doskonalenie świadomości i dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

*rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie,

*wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach,

*wykonanie  wybranych znaków drogowych i zorganizowanie wystawki.

Dzieci rozróżniały sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na drodze, rozwiązywały zagadki słuchowe i różnicowały zdania prawdziwe i nieprawdziwe, jak również poznały piosenkę pt.„Kolorowe światła”.

Pracy było wiele, a zabawy i radości z pewnością o wiele więcej.

Wychowawca Danuta Gromiec Rzepa