Zajęcia profilaktyczne z policjantem

W dniu 25.09.2018 roku uczniowie klasy VIII uczestniczyli w zajęciach na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Lekcje prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju   asp. Justyna Konopka oraz  mł. asp. Zdzisław Patalita.

Celem spotkania z uczniami było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny.  Szczególną uwagę zwrócono na rodzaj wykroczeń i czynów karalnych najczęściej dokonywanych przez nieletnich oraz związanej z popełnionymi czynami odpowiedzialności prawnej nieletnich (na podstawie: Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich).

            Poruszona została również problematyka cyberprzemocy i jej skutków prawnych oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania telefonów komórkowych, Internetu,  m.in. dotyczących ochrony wizerunku przy korzystaniu z portali społecznościowych, publikowania zdjęć lub informacji o sobie lub kolegach.

Zajęcia z funkcjonariuszem Policji są jednym z działań profilaktyczno – wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki.