Wyróżnienie w konkursie plastycznym

4 czerwca 2014r rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Ziemia jest piękna – dbaj o nią” realizowany w ramach Powiatowego Programu Edukacyjno – Ekologicznego pt. „Chrońmy naszą planetę”, współfinansowanego przez Powiat Buski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska oraz wzbogacenie wiedzy na temat przyrody.
Do konkursu wpłynęło łącznie 204 prace, w tym 75 w kategorii szkoła podstawowa- grupa klas I-III.
Możemy się pochwalić, iż nasz uczeń ze Szkoły Podstawowej z Kołaczkowic reprezentując klasę III, Maciej Pacholec pod kierunkiem Pani Anny Pacholec otrzymał w tym konkursie wyróżnienie. Z rąk Pana Starosty Jerzego Kolarza oraz Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pana Lecha Sołtysiaka otrzymał książkę o tematyce ekologicznej, plecak turystyczny oraz dyplom.
Gratulujemy!!! Oby więcej takich nagród w przyszłości.