Wyprawka szkolna 2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ w ROKU 2014 DLA UCZNIA KL………….

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica……………………………………………………………………………………

WARUNKI MATERIALNE:

Miejsce pracy matki ucznia……………………………………………………………………………….

Wysokość poborów matki ucznia………………………………………………………………………

Wysokość emerytury renty matki………………………………………………………………………

Miejsce pracy ojca ucznia…………………………………………………………………………………

Wysokość poborów ojca ucznia…………………………………………………………………………

Wysokość emerytury – renty ojca ucznia……………………………………………………………

INNE :

Wysokość alimentów……………………………………………………………………………………….

Wysokość zasiłku rodzinnego……………………………………………………………………………

Dochód z prowadzenia innej działalności……………………………………………………………

Dochód z prowadzenia gosp. rolnego…………………………………………………………………

WARUNKI RODZINNE:

Ilość dzieci na utrzymaniu ich wiek:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dochód na jednego członka rodziny:…………………………………………………………………………………..

Motywacja opisowa rodzica ubiegającego się o wyprawkę dla dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis rodzica

Opinia Komisji……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków komisji:

……………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

Załączniki:

  1. Zaświadczenie o poborach (netto) za miesiąc lipiec , rencie, emeryturze osoby ubiegającej się o dofinansowanie.
  2. Zaświadczenie o poborach(netto) za miesiąc lipiec współmałżonka/renta/zasiłek dla bezrobotnych, inne.
  3. Odcinek o wysokości alimentów, renty rodzinnej na dzieci.
  4. Dowód zakupu podręczników-faktura.
  5. Inne załączniki np. zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu  lub nieposiadaniu gosp. rolnego, dochód z tytułu zasiłku rodzinnego z opieki społecznej.
  6. Zaświadczenie ze szkoły, jeżeli dziecko jest uczniem innej szkoły, studentem.