Wspólnie sprzątamy las

 W dniu 20.09.2019r. uczniowie naszej szkoły tj. VII i VIII klasa  pod opieką Pań: Małgorzaty Lech i Anny Pacholec wzięli udział w akcji pt. „Sprzątamy las z Prezydentem”.

Celem akcji było zbieranie śmieci w sąsiedztwie dróg publicznych oraz pobliskich kompleksów leśnych w miejscowości Kołaczkowice. Nadleśnictwo Chmielnik zapewniło uczniom naszej szkoły worki na śmieci i rękawice BHP. Ponadto uczniowie otrzymali odblaski celem zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Sprzątanie lasu miało na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.

Uczniowie po zakończonej akcji obiecali, że już na następny rok chętnie wezmą w niej udział i będą zachęcać wszystkich do sprzątania lasu.