Rekrutacja dzieci do oddziału „0”

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁU „0” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

W KOŁACZKOWICACH

 

03.03.2014-10.03.2014
Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
15.03.2014-10.04.2014 Przyjmowanie kart zapisu do oddziału „0”
30.04.2014r. Ogłoszenie wyników naboru poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
10.05.2014-28.08.2014 Rekrutacja uzupełniająca
29.08.2014r. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń