PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W KLASIE II

Pierwszy dzień wiosny związany jest z końcem zimy i przebudzaniem się przyrody do życia. Dzieci z klasy II wraz z wychowawczynią z niecierpliwością oczekiwały nadejścia pierwszego dnia wiosny. Wszystkim znudziła się już mroźna zima, więc chętnie przystąpili do prac związanych z jej pożegnaniem i powitaniem upragnionej wiosny. Jak nakazuje staropolski obyczaj, uczniowie przynieśli do klasy marzannę – symbol odchodzącej zimy oraz symbolizujące wiosnę – kolorowe gaiki – maiki.

21 marca z radością w sercach i uśmiechami na twarzach udaliśmy się barwnym korowodem na spacer. Humory nam dopisywały, tym bardziej, iż dzień ten okazał się prawdziwie wiosenny – był dość ciepły.
Powrót do szkoły był równie kolorowy i radosny. Dla pewności, żeby zima nie powróciła do grudnia, Marzannę spaliliśmy w kręgu na placu szkolnym.
I tak radośnie minął nam upragniony pierwszy dzień wiosny.