Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela świetlicy.

-wymiar zatrudnienia:13/26

-czas trwania zatrudnienia: 1 grudnia 2014r. do 26 czerwca 2015r.

-umowa na czas określony

-wymagania: Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz doświadczenie zawodowe

-wymagane dokumenty: podanie, cv, świadectwa pracy-kopie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, kwestionariusz osobowy(pobrać ze strony ZOPiS- wzory pism)

-dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 17 listopada 2014r. z dopiskiem „nabór”