Matematyczne zmagania z konkursem Kangur

W miesiącu marcu, jak co roku uzdolnieni uczniowie z klas od II do VI przystąpili do rozwiązywania testów w kategorii Żaczek, Maluch i Beniamin konkursu „Kangur Matematyczny 2017” organizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych  w Toruniu. W szkole konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  Jego rozpropagowaniem i przeprowadzeniem w br. zajęły się  panie: Barbara Gwóźdź, Anna Pacholec i Teresa Opałka.

Cele konkursu to:

  • rozwijanie zainteresowań i  indywidualnych uzdolnień uczniów,
  • pogłębienie wiedzy matematycznej oraz podniesienie umiejętności matematycznych,
  • promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Obecnie Kangur Matematyczny jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Jest świętem matematyki i jedną z form jej popularyzacji. Uczy umiejętności logicznego myślenia, a nie tylko czystej  wiedzy i znajomości wzorów, inspiruje do podejmowania większego wysiłku intelektualnego, pokonywania trudności, a także podejmowania nowych wyzwań i wytrwałości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Na wyniki musimy poczekać do maja.