ŁOWIECKIE ZASŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W dniu 13 sierpnia 2011 roku na uroczystych obchodach 65-lecia powstania i działalności Koła Łowieckiego Nr 1 „ŁOŚ” w Busku-Zdroju, połączonych z otwarciem pięknego domku myśliwskiego, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
w Kołaczkowicach, decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie, działającej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, została uhonorowana Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa.

Odznaczenie to nadaje się osobom i instytucjom niezrzeszonym w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

Wręczenie odznaki odbyło się w Skrobaczowie w Ostoi Leśnej Koła.

Na zaproszenie Zarządu Koła w uroczystościach wzięły udział: Dyrektor Szkoły – Pani Stanisława Kocjan oraz nauczycielka kształcenia zintegrowanego, Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody i Kółka Ekologicznego – Pani Anna Pacholec.

Obchody 65-lecia rozpoczęły się uroczystą mszą świętą polową, koncelebrowaną przez Naczelnego Kapelana Myśliwych w Polsce – ks. Andrzeja Madeja oraz zaprzyjaźnionego z Kołem, na co dzień pracującego w Szwajcarii –
ks. Mirosława Kaletę. Po mszy świętej Prezes Koła Pan Jarosław Kądzielawa poprowadził oficjalną część uroczystości. Przywitał przedstawicieli Naczelnych i Wojewódzkich Władz Łowieckich w osobach Pana Janusza Mazura i Pana Tadeusza Fatalskiego, Starostę Buskiego Pana Jerzego Kolarza, Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikorę, zaproszonych gości, myśliwych i członków K.Ł. Nr 1 „ŁOŚ” oraz wszystkich obecnych. Przedstawił krótką historię powstania Koła i jego działalność.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Zespół Sygnalistów Technikum Leśnego w Zagnańsku, który wykonał wiele pięknych utworów muzyki myśliwskiej.

W przemówieniu Prezesa, nie zabrakło informacji o naszej szkole, która już od 10 lat prężnie współpracuje z Kołem w działaniach dotyczących ochrony przyrody i środowiska naturalnego, przy jednoczesnym upowszechnianiu pozytywnego postrzegania łowiectwa w społeczeństwie. W ciągu tych wielu lat współpracy, koordynowanych przez Panią Annę Pacholec, przedstawiciele K.Ł. „ŁOŚ” byli częstymi gośćmi w naszej szkole. Każde obchody Światowego Dnia Ziemi lub inne święta ekologiczne odbywały się przy udziale członków Zarządu Koła. Będąc w szkole myśliwi wygłaszali okolicznościowe pogadanki i prelekcje dotyczące łowiectwa i ochrony przyrody. Za wiele lat owocnej współpracy Zarząd Koła,  zorganizował i zasponsorował 4 wyjazdowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze dla uczniów naszej szkoły. Dzieci poznały min. Świętokrzyski i Ojcowski Park Narodowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy, Góry Świętokrzyskie, Święty Krzyż, Dęba Bartka oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wyjazdy te połączone były z jakże ciekawymi lekcjami historii, geografii i przyrody.

Nasi uczniowie pomagają również myśliwym w zimowym dokarmianiu dzikiej zwierzyny. Poznają przy tym biologię i zwyczaje życia leśnych zwierząt, uczą się rozpoznawać ich tropy na śniegu oraz zaznajamiani są z celami i zadaniami łowiectwa.

Miło nam poinformować, że oprócz naszej szkoły, 9-ciu najbardziej zasłużonych myśliwych K.Ł. Nr 1 „ŁOŚ” otrzymało złote, srebrne i brązowe medale Zasługi Łowieckiej. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Po otrzymaniu odznaczenia, Pani Dyrektor, w imieniu całej społeczności szkolnej, gorąco podziękowała za przyznany medal. Zapewniła, że szkoła dołoży wszelkich starań, aby dalsza współpraca z Kołem trwała nadal i ciągle się rozwijała. Odczytała także piękny List Gratulacyjny, który następnie wręczyła Panu Prezesowi Koła.