Kolędnicy znów na szlaku !!!

Słowo „kolęda” wywodzi się z pogańskiego Rzymu, w którym świętowano pierwszy dzień miesiąca, odwiedzając znajomych, śpiewając pieśni, urządzając huczne uczty oraz składając sobie życzenia. Ten pogański zwyczaj kolędowania kultywowany był na terenach słowiańskich i przetrwał do naszych czasów.

Już trzeci rok z rzędu uczniowie klasy VI pod opieką wychowawcy Lucyny Skwark kolędowali z autorskim programem wśród mieszkańców Kołaczkowic i Janiny w drugi dzień Świat Bożego Narodzenia.

Przyjęto ich bardzo serdecznie i hojnie obdarzono darami. W tym roku w orszaku szli: anioł, król Herod, Żyd, diabeł i śmierć.

Mieszkańcy otrzymali następujące życzenia:

„Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!

Żeby się  wam rodziła kapusta i groch,

żeby się wam rodziło żytko jak korytko,

pszenica jak rękawica, bób jak żłób,

a owiesek jak pański piesek!

Żeby się  wam zewsząd lały obfitości zdroje:

w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje!

I żebyście tutaj  mieli dostatku wszelkiego

w chałupie i stodole, w komorze, w oborze.

Daj wam, Panie Boże!”

Deszczyk pada, zimno wszędzie, my idziemy po kolędzie!

Rozświetlamy nocy mrok, znów przyjdziemy tu za rok.