Jubileusz 145-lecia Szkoły

W dniu 28.09.2008 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach odbyła się uroczystość z okazji 145 rocznicy założenia tejże szkoły. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice i lokalna społeczność. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem  hymnu państwowego i mszą świętą, którą sprawował proboszcz tutejszej parafii ks. Ryszard Majkowski.

Po mszy świętej dyrektor szkoły mgr Stanisława Kocjan powitała wszystkich dostojnych gości.  Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Andrzej Pałys – poseł na sejm, Grażyna Kozioł – kierownik oddziału zamiejscowego kuratorium w Busku-Zdroju, Robert Gwóźdź – wizytator, Jerzy Kolarz – starosta powiatu oraz jego zastępca Stanisław Klimczak, Piotr Wąsowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz jego zastępca Mirosław Wieczorek, Jerzy Radziwolski – dyrektor Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół. Byli także: radny powiatu i były dyrektor szkoły w Kołaczkowicach Stanisław Moskal, skarbnik urzędu gminy Artur Tokarz, radny sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Dziekan, prezes BCH Adam Cecot,  przedstawiciele ogólnopolskiego związku BCH, radni gminni, byli i obecni dyrektorzy szkół, czynni i emerytowani nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci, sponsorzy. Pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba nie mogła wziąć udziału w uroczystościach ze względu na obowiązki służbowe, ale przesłała list, który został odczytany przez panią dyrektor. Następnie przedstawiona została historia szkoły. Po tej części wstępnej głos zabrali zaproszeni goście.

Kolejny punkt programu to część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach. Uczniowie zaprezentowali wspaniałe skecze i inscenizacje. Talentem wokalnym popisywały się uczennice klasy szóstej. Wspaniałego krakowiaka wykonała klasa czwarta. Na zakończenie części artystycznej wystąpił zaproszony zespół ,,Karawana”, działający przy Domu Kultury w Staszowie. Wystąpienie młodzieży zostało nagrodzone gorącymi brawami i entuzjazmem uczestników imprezy.

Dalsza część uroczystości przebiegała w budynku szkoły, gdzie wyeksponowano zdjęcia szkolne (można je zobaczyć klikając w lewym menu strony „galeria,” w kategorii archiwalne), kroniki i prace plastyczne dzieci. Na zakończenie zaproszono wszystkich na wspaniały poczęstunek. Rodzice przygotowali smakowite dania i pyszne ciasta. Na zewnątrz można było zjeść również kiełbaskę z grilla i zatańczyć przy dźwiękach zespołu rozrywkowego. Wszyscy uczestnicy uznali uroczystość za bardzo udaną. Należy zaznaczyć, że sukces został osiągnięty dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i rodziców w przygotowanie imprezy.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów, którzy przyczynili się do uświetnienia Jubileuszu 145 – lecia  Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach:

1. ZARZĄD KOPALŃ I ZAKŁADÓW  CHEMICZNYCH SIARKI – SIARKOPOL (Lucjan Wojtacha)
2. MIEJSKO-GMINNY ZARZĄD PSL w Busku-Zdroju
3. PIOTR SOBIERAJEWICZ  – GAZOWNIA KIELECKA – Kielce – Polskie Górnictwo Nafty i Gazu
4. Bank Spółdzielczy i Rada Nadzorcza BS w Busku-Zdroju
5. Zakład Pracy Chronionej Firma Piasecki – Kołaczkowice
6. AGRO-HURT Andrzej Zielonka – Busko-Zdrój
7. Zakład Remontowo Budowlany  – Henryk Szafraniec – Kołaczkowice
8. Dom i Ogród Halina Starczyńska  – Widuchowa
9. Karczma u Chłopa – Dariusz Surowaniec
10. Krzysztof Dziekan  – Zielonki
11. Krzysztof Maj  – Ruczynów
12. ZIS-PARA – Busko-Zdrój – art. budowlane
13. Krzysztof Segda – Janina
14. Ryszard Musiał  – Widuchowa
15. UTRANS – Brachowicz  – Busko-Zdrój
16. Stacja Diagnostyczna – Tadeusz Krzemiński  – Busko-Zdrój
17. Kazimierz Kondek  – Busko-Zdrój
18. Jarosław Piasecki  – Kołaczkowice
19. Gospodarstwo Ogrodnicze Florek  – Busko-Zdrój
20. Piekarnia Państwa Oszywów w Broninie
21. Witold Bożek – Kołaczkowice
22. Hurtownia KIM  – Busko – Zdrój
23. Optimus – Jan Treliński  – Busko-Zdrój
24. Olbud Leszek Oszywa  – Busko-Zdrój
25. Zdzisław Grzegorczyk  – Kotki
26. Tadeusz Sempioł  – Widuchowa
27. Sklep Meblowy  – Andrzej Wilk – Busko-Zdrój
28. Hurtownia STEKPOL  – Busko-Zdrój
29. Joanna Cichońska – Kwiaciarnia – Busko-Zdrój
30. Hurtownia Kasia  – Busko-Zdrój
31. Bogdan Błaszczyk  – Siesławice
32. Sklep – Marta Wojtacha  – Kołaczkowice
33. Sklep – Zofia Socha  – Kołaczkowice
34. Liliana Piasecka  – Kołaczkowice – Błonie
35. Wiesław Oszywa  – Sklep Motoryzacyjny  – Busko-Zdrój
36. Alfred Król  – Busko-Zdrój
37. Janusz Szymański  – Ruczynów
38. Sklep Józefa i Stanisław  Łąccy  – Kołaczkowice
39. Jan Bożek  – drukarnia – Busko-Zdrój
40. Lucyna Jędrzejewska – Kołaczkowice – Palestyna

Skład Komitetu Organizacyjnego tej uroczystości w porządku alfabetycznym: Maciej Gawin, Marzena Janik, Lucyna Jędrzejewska, Stanisława Kocjan, Mariola Kornicka, Anna Marek, Agnieszka Marzec, Krzysztofa Piła, Joanna Wojtacha, Marcin Wojtacha, Małgorzata Wróbel.

Zapraszamy także do lektury artykułu autorstwa Jarosława Kruka na stronie UMiG Busko-Zdrój: kliknij tutaj oraz Roberta Gwoździa na stronie busko.com.pl kliknij tutaj.