INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach

Informujemy, iż w środę rano (10.04.2019r.) zostanie podjęta decyzja o ewentualnej kontynuacji  lub zawieszeniu strajku.

Wszystkie dzieci, które przyjdą do szkoły i przedszkola  zostaną w razie kontynuacji strajku objęte zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

Dowóz i odwóz uczniów bez zmian.

Z poważaniem

S.Kocjan