INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniach 29.04-30.04.2019r. i 02.05.2019r. w ZPO Kołaczkowice będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy zostaną dowiezieni i odebrani własnym transportem. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora szkoły.

Wracamy po dniach wolnych na zajęcia dydaktyczne 06.05.2019r.

Dyrektor szkoły

S.Kocjan