Historia szkoły

Przeczytaj kronikę szkolną

Działalność Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach notuje się od 1863r. Była to jedna izba szkolna i mieszkanie dla nauczyciela. Mieściła się ona w budynku wspólnym z zarządem gminy. Do szkoły uczęszczały dzieci z Kołaczkowic, Janiny, Ruczynowa, Szczytnik, Zaborza. Przyjmowano po jednym dziecku z domu i tylko z bogatych rodzin. Początek roku szkolnego zależny był od nadejścia mrozów a koniec roku przypadał na pierwszy dzień wiosny. Tak było we wszystkich polskich szkołach.
W 1911 roku zbudowano specjalny budynek szkolny, w którym mieściła się jedna izba o powierzchni 82 mi mieszkanie dla nauczyciela. W 1934 roku zbudowano budynek drewniany o 4 salach szkolnych, który w okresie okupacji został całkowicie zniszczony. Pod budynkiem wykopano bunkier i urządzono łaźnię dla żołnierzy niemieckich.

1 lutego 1945 roku inspektorat w Busku Zdroju powierzył zorganizowanie szkoły Maciejowi Książkiewiczowi – w latach od 1920 do 1939 pełnił obowiązki kierownika. Praca była bardzo ciężka. Za zebrane zboże od rolników wprawiono szyby w oknach i zakupiono 2 tablice szkolne. Zebrano ze wsi deski drewniane, które zwożono na sankach  i ustawiano na pustakach cementowych – to były ławki szkolne. Rok szkolny trwał bardo krótko bo od lutego do czerwca. 1 września 1945 roku było już 7 klas w czterech izbach lekcyjnych. W 1946 roku zapisanych było 370 uczniów, obowiązek szkolny spełniało 270. Kadra pedagogiczna to : Papier Halina, Maria Łosin, Maria Zioło, Pyrz Kazimiera , Góra Wita. W 1950 roku ubyło dwoje nauczycieli i trzeba było łączyć klasy. KL VII-VI liczyła 51+41 uczniów, razem 92; klasa III i IV – 75 dzieci. Pracowało 4 nauczycieli. Praca wychowawcza w takich warunkach była niewyobrażalnie trudna.

W 1954 roku zmarł wieloletni dyrektor Maciej Książkiewicz, a obowiązki kierownika pełniła Maria Łosin. 24 października 1954 roku miało miejsce nie lada wydarzenie – zapłonęła pierwsza żarówka w szkole. Zajęcia odbywały się w 4 salach w budynku szkolnym, oraz w remizie strażackiej i świetlicy partyjnej. Z nastaniem mrozów znów była konieczność łączenia klas. 70 – 78 dzieci w klasie. Praca uległa pogorszeniu. Najlepsi uczniowie z dawnych lat: Janeczek Danuta , Józef Zdral, Piasecka Cecylia, Szymański Piotr, Danuta Walasek, Leszek Walasek, Teresa Stramska, Krzysztofa Łoboda. Ziomek Piotr, Wojtacha Danuta, Cyrańska Eulalia, Socha Andrzej, Wróbel Janusz, Zbigniew, Nowakowska Teresa, Szymański Stanisław, Treć Joanna.

W 1962 roku ogromny wkład w remont szkoły włożyli sekretarz Gromadzkiej Rady Henryk Małkowski oraz  Stanisław Ochnicki i Zenon Gas. Na 100 lecie szkoły zakupiono telewizor RUBIN za 9000zł. W czasie wakacji obsługiwany był przez kierownika szkoły do późnych godzin nocnych. Ciągle myślano o nowej szkole. W 1962 roku powstała przy szkole szkoła przysposobienia Rolniczego (zakończyła pracę w roku 1978). W ciągu 2 lat uczniowie zdobywali wiedzę rolniczą, uprawnienia traktorowo – motorowe, szycia i gotowania.  Kierownikiem była Regina Gas. Rok 1965/66 – marzenia o nowej szkole stają się coraz to bardziej realne.

11 sierpnia 1973 roku odbył się odbiór nowej szkoły. W roku 1974 rozpoczęła działalność Gminna Szkoła Zbiorcza w której uczyło się 458 dzieci z tego 53 w Widuchowie, w Skarysławicach  41 i w Strzałkowie 42. 1 lipca 1976 roku zlikwidowano Gminę Kołaczkowice i włączono ją do Gminy Busko Zdrój. 8 października 1989 roku szkoła otrzymała imię Batalionów Chłopskich. Sztandar szkoły wręczał osobiście  Gen Brygady Franciszek Kamiński. Dyrektorem był wówczas Zenon Gas. Byłymi  wieloletnimi zasłużonymi pracownikami  szkoły – nauczycielami i dyrektorami  byli: Zenon Gas, Regina Gas, Jagiełło Irena, Małkowska Leokadia, Katra Krystyna, Reperowicz Barbara, Kumór Barbara, Szafraniec Eulalia, Ochnicki Stanisław, Wróbel Czesław, Stanisław Moskal, Lech Weronika.

Z grona nauczycieli i dyrektorów odeszli już: Maciej Ksiązkiewicz, Maria Łosin, Maria Wojtacha, Wiktoria Gas, Winicjusz Seremak, Wita Wróbel, Józef Gozdek, Janina Biała, Franciszek Cierlik.

Od 1 września 1999r. do dzisiaj obowiązki dyrektora pełni Stanisława Kocjan. Zaczęła się kolejna reforma oświaty. Powstała szkoła sześcioklasowa. Nowe metody nauczania i nowe wyzwania przed uczniami i nauczycielami. Rozpoczęliśmy naukę języka angielskiego. Uczniowie zostali objęci dowozami. Powoli  przygotowywaliśmy się do egzaminów zewnętrznych. Od momentu przejęcia szkół podstawowych przez gminę  w Busku Zdroju dobrze układała się współpraca z samorządem,  który wspierał nas w licznych pracach remontowych i inwestycyjnych. Znacznie poprawiła się baza szkolna i estetyka wnętrz. W 2001 roku szkoła została odznaczona brązowym krzyżem zasługi za krzewienie treści patriotycznych. W 2005 roku otrzymaliśmy nowoczesną pracownię komputerową.