Historia blisko nas-80 rocznica bitwy pod Broniną

8 września 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach 80-rocznicy bitwy pod Broniną , które odbyły się na cmentarzu parafialnym w Szczaworyżu.

Bitwa pod Broniną została stoczona przez 22. Dywizję Piechoty Górskiej Armii „Kraków”  z oddziałem wydzielonym niemieckiego VII Korpusu 8 września 1939r.

Była to największa bitwa II wojny światowej na Kielecczyźnie.

Polacy ponieśli duże straty, poległo około 200 żołnierzy, a ponad tysiąc dostało się do niewoli.Większość poległych żołnierzy spoczywa na cmentarzu w Szczaworyżu. Ich mogiły nazwane zostały „schodami do nieba”.

W uroczystości wzięły udział władze państwowe, samorządowe, przedstawiciel IPN w Kielcach, żołnierze i kombatanci.

Reprezentacja uczniów klasy VI w składzie: Wiktor Kowalczyk, Dawid Szumilas i Szymon Wojtacha pod opieką nauczyciela Pani Lucyny Skwark złożyła znicze i kwiaty na grobie poległych za wolność naszą i naszej Ojczyzny w 1939 r.

Chwała bohaterom !!!