Jubileusz 145-lecia Szkoły

W dniu 28.09.2008 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach odbyła się uroczystość z okazji 145 rocznicy założenia tejże szkoły. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice i lokalna społeczność. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem  hymnu państwowego i mszą świętą, którą sprawował proboszcz tutejszej parafii ks. Ryszard Majkowski. Po mszy świętej dyrektor…