slide

Wyprawka szkolna 2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ w ROKU 2014 DLA UCZNIA KL…………. Do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach

slide

Rekrutacja dzieci do oddziału „0”

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁU „0” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W KOŁACZKOWICACH   03.03.2014-10.03.2014 Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 15.03.2014-10.04.2014 Przyjmowanie kart zapisu do oddziału „0” 30.04.2014r. Ogłoszenie wyników naboru poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 10.05.2014-28.08.2014 Rekrutacja uzupełniająca 29.08.2014r. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej poprzez wywieszenie…